VÝPOČET OBSAHU, OBVODU, STRANY, ÚHLU, KRUŽNICE VEPSANÉ A OPSANÉ PRAVIDELNÉHO MNOHOÚHELNÍKU ZE VZTAHŮ:Zadejte jakékoliv dvě veličiny a zvolte všechny jednotky
VÝSLEDKY
Délka strany mnohoúhelníku a =
Počet stran mnohoúhelníku n =
Uhel α = °
Poloměr kružnice opsané R =
Poloměr kružnice vepsané r =
Obsah mnohoúhleníku S = 2
Obvod mnohoúhelníku O =
 a
 n
α
°
 R
 r
 S
2
 Opozn.: výsledné hodnoty jsou zaokrouhlovány na tři desetinná místa